- Om oss -

Vad gör EMCO Elektronik ?

Det korta svaret är ”i princip allt inom teknik men främst elektronik” (med undantag för högnivåprogrammering). Men även medicinteknik, HMI och viss mekanik, samt inte minst kompetens inom maskin (förbränningsmotorer och deras funktion/interface).
Arbets- och kompetensområdet är alltså tämligen brett, vilket underlättar förståelsen och dialogen med kunden då en enskild produkt ofta är en liten del i ett större sammanhang.


Historia

EMCO Elektronik startades av Ingemar Emricson redan i slutet av 80-talet, och han är fortfarande den drivande inom företaget (CV kan skickas på förfrågan). Under de första 10-15 åren var verksamheten främst inriktad på konsultuppdrag inom elektronikutveckling för Tele och Radio, men även en hel del ljudteknik. Vi var t ex med vid projektering och uppbyggnad av flera studior (bl.a. Radio Match, senare Mix Megapol, i Jönköping och Borås), som startade efter att kommersiell radio blivit tillåten i Sverige 1993. Ljudteknik är dock fortfarande en viktig del av företagets inriktning, alltifrån PA-ljud till speciallösningar för studio och t ex ljudöverföring (streaming) mellan olika lokaler via Internet. Även rena reparationer och service utförs.

Under en period (från sekelskiftet och en tid framåt) sålde och installerade vi mycket parabolpaket och SMATV-lösningar för hyreshus, samt digitalTV och dess kringutrustning i allmänhet. Den verksamheten har vi dock i stort sett lämnat.

Vi har under åren även tagit fram och sålt ett par egna produkter, bl.a. för fordons/marintillämpningar. Vår flödesmätare/färddator för båt sitter installerad i många båtar och har sannolikt sparat mycket pengar åt sina ägare.

De senaste 15 åren har inriktningen åter vägt över till mer problemlösning och framtagning av kundspecifika elektroniklösningar, interface och signalöversättare. Ibland med viss intelligens ombord. Vi reder ut problemet, gör designen, bygger ihop prototyper/mindre antal så produkten kan verifieras och levererar slutligen kompletta produktionsunderlag, ritningar och rapporter.


EMC

Ett område som blivit alltmer viktigt är EMC – Elektromagnetisk Kompatibilitet. Prylar skall vara störtåliga, men får heller inte orsaka störningar på annan utrustning. Samtidigt skall de uppfylla en rad regler och normer.

Hur man får till EMC-uppfyllnad på sin produkt är alltför många konstruktörer (både maskin, mekanik och elektronik) ofta i det närmaste ovetande om. EMC-tester ses inte sällan som något nödvändigt ont man genomför i slutet, när produkten i princip är färdig. Ofta går det bra, men ibland uppdagas störproblem som tyvärr resulterar i upprepad omdesign, dyra omtester och inte minst kraftiga förseningar i projektet. 

Så behöver det inte vara. EMCO Elektronik har över 30 års erfarenhet av EMC och radio i olika miljöer och applikationer, och en viktig del av verksamheten har de senaste 20 åren kretsat kring just EMC. Vi håller kurser i grundläggande EMC-kännedom för konstruktörer (främst elektronik men även mekanik) som även innefattar en uppskattad praktisk demonstration. De tre timmar en kurs tar kan vi garantera är en snabbt återbetald investering.

Genom att även investera några timmar på en tidig konstruktionsgranskning kan risken för dyra överraskningar minimeras. Vi kan vara din expertpartner vid granskning av konstruktioner på ett tidigt stadium. Redan på elschemanivå kan införandet av ett par extra och tämligen billiga komponenter göra att man senare inte bara klarar EMC-kraven utan kanske också slipper använda dyra skärmade kablar.

Även kretskortlayouten och komponentplacering kan ofta vara helt avgörande för EMC-egenskaperna. Vi kan naturligtvis vara till din hjälp även här, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att produkten skall gå i mål.

Inte sällan kontaktas vi dock tyvärr först när projektet nästan är klart men inte klarar slutproven. Men lika vanligt idag är produkter som var och en är godkända men inte fungerar tillsammans utan att störningar uppstår. Inte sällan kommer dessutom de icke-kompatibla produkterna från olika leverantörer.


I detta läge kan vi göra en oberoende och sakkunnig utredning och analys av problemet, dess orsak samt även föreslå åtgärd. Vi har eget komplett elektroniklabb och i viss mån portabel mätutrustning för radio och EMC. Vi kan även bistå kunder vid formella tester i certifierade mätlabb (t ex på RISE i Borås) och är mycket väl förtrogna med förekommande testuppkopplingar, standarder och regelverk.Vad är vi bra på ?

 • Vi hjälper till från idé via specifikationer till en färdig produkt, antingen helt eller delvis. Flexibilitet med kundens önskemål i centrum

 • Allmän konstruktionsgranskning & utbildning/vägledning
 • Design - från att ta fram en lösning till att rita elschema, mönsterkorts-CAD, ritningar/mekanik och alla underlag
 • Felsökning/problemlösning
 • Expertkunskap inom störtålighet och EMC
  • CE (EN55022, EN61000 o.s.v.)
  • Fordon (ISO 16750, CISPR 25 o.s.v.)
  • Militärt (MIL461/462)
 • Expertkunskap inom radio (inkl korthållsradio), från enstaka MHz till GHz
  • Design
  • Antenner
  • Test mot radiostandarder/godkännanden (t ex EN300220)
  • Eget mätlabb/utrustning för mätning på radioelektronik
 • RFID och access/larmlösningar
 • Medicintekniska tillämpningar
 • Batteriteknik/laddning
 • Analog elektronik, audio
 • Mätteknik, signalkonvertering
 • Marinelektronik
 • Bussignalering (I²C, SPI, CAN, NMEA2000 o.s.v.)
 • Digital elektronik inkl. viss lågnivå-SW
 • Produktionsanpassning - förbättrar produkten, förenklar produktion
 • Prototypframtagning. Vi kan tillverka prototyperna till det vi konstruerar (även viss mekanik)
 • Förbränningsmotorer och deras interface